NAGRODY

KOM-EKO Liderem Polskiej Ekologii

W dniu 15 listopada 2011r. w Warszawie miała miejsce uroczysta gala XIII edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Miło nam poinformować, iż prestiżowy tytuł „Lidera Polskiej Ekologii 2011” w kategorii „Przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne” za przedsięwzięcie pt. „Odzyskujemy czysty Lublin” odebrała firma KOM-EKO.

Organizowany od 1996 konkurs promuje działania przyjazne dla środowiska przyczyniające się do podnoszenia świadomości społecznej i kształtowania pozytywnych zachowań zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Nad przebiegiem konkursu czuwa powołana przez Ministra Środowiska Rada Programowa oceniając efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny podejmowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowości uzyskanych efektów.